มุมมองการลงทุนในปี 2021 เราเริ่มเห็นการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในหลายๆ ประเทศ นำโดยประเทศจีน และ กลุ่มประเทศเอเชีย ที่ดฟื้นตัวได้ก่อน

ตลาดหุ้นประเทศ ที่ฟื้นตัวได้ดี เราเห็นชัดเจนว่าตลาดหุ้นประเทศเหล่านั้น เป็นขาขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หลายคนตั้งคำถามว่า แล้วที่ว่า ตลาดหุ้นปี 2021 หรือ ปีถัดๆ ไปจะยังคงเป็นขายแล้วหรือ หรือจะยังอยู่กับเราอีกนานแค่ไหน

ภาพด้านล่างแสดงให้เห็นว่า ค่าเเฉลี่ยของกรา เป็น Bull Market ยาวนาน ประมาณ 200 week หรือ ประมาณ 4 ปี ถ้าเป็นดังสถิติ นั้นหมายความว่าเรากำลังอยู่ใน Bull Market แล้ว และจะถึงจุดสิ้นสุดคือ ปี 2024

Themes การลงทุนในปี 2021 Flow น่าจะยังคงไหลเข้า EM Market เนื่องจากการฟื้นตัวจาก Covod 19 ได้ก่อน

กลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้ประโยชน์จากการฟื้นตัว เช่น Finance , Non bank , ธุรกิจที่มีกลุ่มลูกค้าในจีน , พลังงานสะอาด , EV Car และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง , Non cash payment , logistic , Video gaming , ผลิตภัณฑ์ work form home , เทคโนยีทางการแพทย์ , 5G

ส่วนหุ้นรายตัวจะหยิบมาคุยผ่านห้อง Facebook ห้องการบ้านหุ้นนะครับ