หลังจากปรากฎการลานีญา ผลกระทบของลานีญาส่วนใหญ่จะตรงข้ามกับของเอลนีโญ ตัวอย่างเช่น เอลนีโญจะทำให้เกิดช่วงฝนตกในแถบสหรัฐอเมริกาตอนกลางตะวันตก ขณะที่ลานีญาจะทำให้เกิดช่วงแห้งแล้งในพื้นที่เดียวกัน ส่วนอีกด้านหนึ่งของมหาสมุทรแปซิฟิก ลานีญาทำให้เกิดฝนตกหนัก

จึงเป็นสาเหตุให้ Supply ลาตินอเมริกา และ อเมริกา ผลผลิตทางการเกษตรข่ดแคลน หรือลดลงมากกว่าช่วงหลายปีก่อนหน้านี้

อีกปัจจัยที่สำคัญคือ ช่วงQ2 2002 โรงงานเลี้ยงสัตว์ ต่างๆทั่วโลกได้ถูกบังคับให้หยุดการผลิต เพราะ เป็นแหล่งแพร่กระจาย เชื้อ covid 19 หลังจากเหตุการณ์ ในประเทศจีน ได้สงบลง จีน กลับมาเปิดโรงงายอีกครั้ง การทำ ปศุสตว์ ได้เริ่มวงจรใหม่ ทำให้ มี Demand วัตถุดิบเพื่อจะผลิตอาหารสัตว์มากขึ้น

เราได้เคยคุยกันไปช่วงเดือน ตุลาคม 2563 ราคา commodity ได้ขึ้นมาหลายตัวเช่น ถั่วเหลือ ปาล์ม ยาง น้ำตลา ข้าวโพด

แต่ตอนนี้เรามาลองดูผู้ที่ยังแข็งแกร่งกันครับ เท่าที่ผมเห็นคือ ข้าวโพด และ ถั่วเหลือง ยังคงวิ่งต่อสร้าง new high ได้อย่างต่อเนื่อง

หุ้นที่ได้ประโยชน์คือ

1.SUN บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่นๆ ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท “KC” และภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า รวมทั้งธุรกิจจัดหาและซื้อมาจำหน่ายไปซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารและผลผลิตทางการเกษตร

2.APURE ธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแปรรูป ประเภทข้าวโพดบรรจุกระป๋อง ผัก ผลไม้สดและเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด

3.TVO ผลิตและจำหน่ายน้ำมันถั่วเหลือง ตราองุ่น และวัตถุดิบอาหารสัตว์ ได้แก่ กากถั่วเหลือง, ดีฮัล ซอยมีล, ฟูลแฟตซอย, ดีฮัล ฟูลแฟตซอย รวมทั้ง เลซิติน ซอยฮัล น้ำมันข้าวโพด น้ำมันทานตะวัน น้ำมันคาโนลา และน้ำมันมะกอก