หลังจากปี 2018 เป็นต้นมา หุ้น VNT ก็ไม่ค่อยกลับมาโชว์ฟอร์ม ได้ดีอีกเลย ส่วนนึ่งมาจากการแก้ไขปัญหาการ short supply ของตัว PVC และ โซดาไฟ

ถ้าเราวิเคราะห์สัดส่วนรายได้ของหุ้น VNT จะเข้าใจว่า PVC มีสัดส่วนรายได้ 59% ถือว่าค่อนข้างสูง ถ้าราคา PVC เพิ่มขึ้น จะบวกต่อ ส่งผลบวกต่อหุ้น ส่วนโซดาไฟ คิดเป็นประมาณ 14-15% ของรายได้ทั้งหมด

่ล่าสุดราคา PVC ราคาสามารถสร้าง new high ได้แล้ว สูงกว่าช่วงเดียวกันในปี 2018 เสียอีก

Polyvinyl Chloride Futures Price – Investing.com

แต่ราคาหุ้นยังไม่สามารถทำ new high ได้