ล่าสุด บริษัท บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี่ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BAFS) ได้ทำการซื้อกิจการโรงไฟฟ้า Solar farms 29 MW จาก PDI 1,704.67 ล้านบาท ดิวนี้เสร็จภายในไตรมาส 1/64

BAFS ตั้งเป้ากระจายความเสี่ยงจากธุรกิจบริการ น้ำมันเครื่องบิน โดยมียุทธศาสตร์ 50% เป็นธุรกิจน้ำมัน อีก 50% เป็นพลังงานทดแทน โดยจะลงทุนทั้นในและต่างประเทศ

BAFS มีฐานะการเงินแข็งแกร่ง ? บริษัท มีเงินสด 1352 ล้าน ลงทุนซื้อรฟฟ อาจจะได้ไม่เยอะ 1 MW ต้องใช้เงินลงทุนเบื้องต้น 50-80 ล้านบาท 1352 ล้านจะลงทุนได้ ประมาณ 20 MW กระแสเงินสดจากการดำเนินงานตกราว 1000 ล้านต่อปี ตรงนี้ก็คงเอาไปเป็นเงินหมุนเวียนสิ่งที่น่ากังวลคือ หนี้สินต่อทุน สูงขึ้นปัจจุบัน 2.25 เท่า ถ้าคิดแค่หนี้ที่มีดอกเบี้ย บริษัทก็จะมี DE = 1.46 เท่าต่อทุน ความสามารถทำกำไรลดลง กำไรขั้นตกลงเยอะมาก จาก 50% เหลือ 18%

สำหรับผลการดำเนินการของ BAFS ในไตรมาส 3/63 มีผลขาดทุนสุทธิ 179.60 ล้านบาท ลดลงจากผลขาดทุนสุทธิจำนวน 228 ล้านบาทในไตรมาส 2/63 สสเหตุหลักมาจารบริมาณการขายน้ำมันสายการบินลดลง ถึง58%

ถ้าบริษัท ขยายกิจการอาจจะต้องมีการเพิ่มทุนหรืออันนี้น่าติดตาม อย่างไรก็ดี BAFS ในมุมมอง ตีความว่าเป็นหุ้นที่กิจการแข็งแกร่งในอดีตที่ผ่านมา มีโครงการพัฒนาสร้างการเติบโตจากท่อส่งน้ำมัน

ดำเนินโครงการวางท่อระบบ hydrant ในโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เฟส 2 เป็นแหล่งรายได้เพิ่มในอนาคต

สรุปตีความว่าหุ้นพื้นฐานดี ราคาลดชั่วคราวจากปัญหา COVID 19 และ เปิดโครงการใหม่โดนค่าใช้จ่ายกิน key คือรายได้จากน้ำมันบริการเครื่องบินกลับมาเมื่อไรจะส่งผมดีต่อบริษัท BAFS