ตลาดกัญชา
แนวโน้มการเติบโตในเชิงบวกของกัญชา ผู้บริโภคทั่วโลกที่มีต่อผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นในอัตราการเติบโต 26.7% ต่อปี ในประเทศแคนาดา 

กัญชาถูกกฎหมายอย่างเป็นแล้วทางการทั่วประเทศตั้งแต่ต้นปีนี้ มูลค่าตลาดกัญชาคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 6 เท่าจาก 1.2 พันล้านดอลลาร์ในปี 2561 ภายในปี 2569      
ในระยะยาวตลาดกัญชาทั่วโลกคาดว่าจะสูงถึง 630 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2583 เพิ่มขึ้นจาก 12 พันล้านดอลลาร์ในปี 2562

อีกปัจจัยสนับสนุน เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาสภาผู้แทนราษฎรในประเทศอเมริกา ได้ผ่าน "พระราชบัญญัติเพิ่มเติม"                       

ซึ่งตั้งใจที่จะทำให้กัญชาถูกกฎหมายในระดับรัฐบาลกลาง
เอกสารอ้างอิง THCX 9_30_20 fact sheet (ncfunds.com)

หุ้นที่เกี่ยงข้อง VFF จดทะเบียนในตลาดหุ้น อเมริกา และ แคนนาดา VFF รายได้เติบโต 3.6% YoY ROE – 1.74 ROA – 1.06 GWPH รายได้เติบโต 133% YoY ROE – 7.2 ROA – 3.49 ตัวเลขนี้เป็นเพียงตัวเลขคราวๆ พอจะบอกนักลงทุนได้ว่า 2 บริษัทนี้อยู่ในอุตสาหกรรมเติบโตดี แต่ผลกำไรยังไม่ออกดอกอกกผล

Village Farms | Greenhouse Grown Fresh Produce