งบการเงินของ KERRYปี 2560

รายได้ 6,626 ล้านบาทกำไร 730 ล้านบาท

ปี 2561 รายได้ 13,565 ล้านบาทกำไร 1,185 ล้านบาท

ปี 2562 รายได้ 19,781 ล้านบาทกำไร 1,328 ล้านบาท

(ล่าสุด)ไตรมาส 3 ปี 2563รายได้ 10,200 ล้านบาทกำไร 738 ล้านบาท