ล่าสุดวัคซีนของ Moderna Inc. มีประสิทธิภาพสูงถึง 94.5% ในการป้องกันโรค COVID-19 หลังจากข่าวออกมาทองคำร่วงลงเกือบ 30 $/Oz