เศรษฐกิจญี่ปุ่นสูงขึ้น 5% qoq ในไตรมาสที่ 3 ปี 2020 หลังจากที่ตกต่ำเป็นประวัติการณ์ที่ 8.2%