จากข้อมูลจาก MSCI ได้เปิดเผยผลตอบแทนกลยุทธ์การลงทุน 17 model ในตลาดหุ้นอเมริกา ผลสรุปว่ากลุทธ์ เด่นสุดคือ แนว Momentum รองลงมาคือ Growth ส่วนกลุทธ์ที่สร้างผลตอบแทนแย่สุด คือ Low bata (หุ้นที่อิงกลับตลาด) และ Dividend yield (หุ้นปันผล)