จุดเริ่มต้น…การใส่เงิน 2 หมื่นล้านบาทให้กลุ่ม “J” 1.) JMART จะได้เงินจากการท า PP (Private Placement) ให้ VGI และ U เป็นจ านวน 206 ล้านหุ้น และ 136 ล้านหุ้น รวม 342 ล้านหุ้น ที่ราคา 30.337 บาท คิดเป็นเงินรวม 1.038 หมื่นล้านบาท โดย VGI จะคิดเป็น สัดส่วนผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 15.0% และ U ที่ 9.9% รวมทั้ง 2 บริษัทจะถือหุ้นคิด เป็นสัดส่วน 24.9% ใน JMART 2.) SINGER ออก PP ให้ U จ านวน 197 ล้านหุ้น โดยจะมี SINGER-W3 ให้ U จ านวน 11.56 ล้านหน่วย อัตรา 1:1 ราคาใช้สิทธิ 36.3 บาท (วอแรนต์อายุปีครึ่ง) และ Right Offering (RO) จ านวน 96 ล้านหุ้น ที่ราคา 36.3 บาทต่อหุ้น จากการเพิ่มทุนรอบนี้จะท าให้ U ถือหุ้น SINGER คิดเป็นสัดส่วน 24.9% (หาก U ใช้สิทธิครบจ านวน) และ JMART จะถือหุ้น SINGER เหลือ 26.5% เราคาด Upside จาก Synergy ระยะยาว… 1.) เมื่อ JMT ได้เงินมาจาก JMART ร่วมๆ 1 หมื่นล้านบาท เราเห็นโอกาส ซื้อหนี้เข้ามาบริหารหนุนการปรับก าไรในปีหน้าขึ้นราว 30% เช่น ความ เป็นไปได้ที่กลุ่ม JMT จะซื้อพอร์ตหนี้ที่มีศักยภาพจากกลุ่ม CITI group ได้ส าเร็จ เหมือนตอนที่ซื้อพอร์ตหนี้จาก HSBC และ Standard Charter 2.) ธุรกิจสินเชื่อและบัตรเครดิต ธุรกิจประกันฯ ร่วมกับธนาคาร KBJ ที่เป็น Partner เมื่อรวมข้อมูล Big Data ที่ได้จากกลุ่ม VGI HUMAN ฯลฯ ซึ่งเรา ประเมินว่าจะแถลงแผนงานนี้ในปีหน้า 3.) Fanslink ภายใต้เครือ VGI เป็น ตัวแทนจ าหน่ายทางการของ Brand Xiaomi และเครื่องใช้ไฟฟ้า Haier จะ ช่วยเพิ่มยอดขายทันทีผ่านช่องทางทั้ง Offline หน้าร้าน JMART SINGER และ Online ส่งผ่าน KEX

💥 เจาะดีลหุ้น BTS JMART ใครได้ใครเสีย

🔥 มีข่าวใหญ่เมื่อวันก่อนคือดีลระห่าง BTS และ JMART โดย BTS จะส่งลูกรักอย่าง VGI และ U เข้าไปเพิ่มทุนใน JMART SINGER มาดูกันครับว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร

🔥 มาที่พื้นฐาน งบการเงินของ BTS ไม่ค่อยสวยเท่าไร เพราะรายได้ที่เคยบูมๆจากการรับเหมาสร้างส่วนต่อขยายสายสีเขียวงบจบรายได้ก็หมด และยังได้รับผลกระทบจากภาวะโควิท ทำให้คนขึ้นรถไฟฟ้าน้อยลง โรงแรมของ U ไม่มีนักท่องเที่ยวมาพัก และ VGI แต่ละบริษัทก็ปรับลดงบโฆษณารายได้ก็ไม่เข้า บริษัทลูก KUX ที่เพิ่ง IPO เข้าตลาดรายได้ก็ไม่มาเนื่องจากการแข็งขันสูงเสียฐานลูกค้าไปพอสมควร

🔥ส่วน JMART กำลังเฉิดฉายหลักจากปรับตัวจากขายมือถือมากลุ่มการเงิน ธุรกิจที่ลงทุนไปกำลังออกดอกออกผล ทั้ง JMT ที่ทวงหนี้สุดปัง SINGER ที่ขยายสินเชื่อจำนำทะเบียนโตเอาโตเอา และยังมีโปรเจคการเงินโลกอนาคตจาก Block chain ที่ยังซุ่มๆ ทำอยู่

🔥 ธุรกรรมในครั้งนี้ BTS จะกำเงิน 20,000 ล้าน ใส่เงินเพิ่มทุนให้ JMART โดยแบ่งเป็น 1.) JMART จะได้เงินจากการท า PP (Private Placement) ให้ VGI และ U เป็นจ านวน 206 ล้านหุ้น และ 136 ล้านหุ้น รวม 342 ล้านหุ้น ที่ราคา 30.337 บาท คิดเป็นเงินรวม 1.038 หมื่นล้านบาท โดย VGI จะคิดเป็น สัดส่วนผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 15.0% และ U ที่ 9.9% รวมทั้ง 2 บริษัทจะถือหุ้นคิด เป็นสัดส่วน 24.9% ใน JMART 2.) SINGER ออก PP ให้ U จ านวน 197 ล้านหุ้น โดยจะมี SINGER-W3 ให้ U จ านวน 11.56 ล้านหน่วย อัตรา 1:1 ราคาใช้สิทธิ 36.3 บาท (วอแรนต์อายุปีครึ่ง) และ Right Offering (RO) จ านวน 96 ล้านหุ้น ที่ราคา 36.3 บาทต่อหุ้น จากการเพิ่มทุนรอบนี้จะท าให้ U ถือหุ้น SINGER คิดเป็นสัดส่วน 24.9% (หาก U ใช้สิทธิครบจ านวน) และ JMART จะถือหุ้น SINGER เหลือ 26.5%

💥แล้วดีลนี้มีอะไรน่าสนใจ

🔥 จากบทวิเคราะห์ของหลักทรัพย์บัวหลวงคาด Upside จาก Synergy ระยะยาว… 1.) เมื่อ JMT ได้เงินมาจาก JMART ร่วมๆ 1 หมื่นล้านบาท เราเห็นโอกาส ซื้อหนี้เข้ามาบริหารหนุนการปรับก าไรในปีหน้าขึ้นราว 30% เช่น ความ เป็นไปได้ที่กลุ่ม JMT จะซื้อพอร์ตหนี้ที่มีศักยภาพจากกลุ่ม CITI group ได้ส าเร็จ เหมือนตอนที่ซื้อพอร์ตหนี้จาก HSBC และ Standard Charter

🔥 2.) ธุรกิจสินเชื่อและบัตรเครดิต ธุรกิจประกันฯ ร่วมกับธนาคาร KBJ ที่เป็น Partner เมื่อรวมข้อมูล Big Data ที่ได้จากกลุ่ม VGI HUMAN ฯลฯ ซึ่งเรา ประเมินว่าจะแถลงแผนงานนี้ในปีหน้า

🔥 3.) Fanslink ภายใต้เครือ VGI เป็น ตัวแทนจ าหน่ายทางการของ Brand Xiaomi และเครื่องใช้ไฟฟ้า Haier จะ ช่วยเพิ่มยอดขายทันทีผ่านช่องทางทั้ง Offline หน้าร้าน JMART SINGER และ Online ส่งผ่าน KEX

💥ข้อมูลธุรกิจ BTS JMART BTS

ประกอบธุรกิจ 4 ประเภทหลัก ได้แก่ (1) ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน (รถไฟฟ้าบีทีเอสและรถโดยสารด่วนพิเศษบีอาร์ที) (2) ธุรกิจสื่อโฆษณา (3) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ (4) ธุรกิจบริการ JMART ปัจจุบัน บริษัทมีสถานะเป็นโฮลดิ้ง คอมพานี หรือประกอบธุรกิจลงทุนในธุรกิจอื่น โดยมีธุรกิจหลักของบริษัทแกนคือ จำหน่ายทั้งค้าปลีกและค้าส่งโทรศัพท์เคลื่อนที่ และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่หลักทุกรายและผู้ให้บริการทุกเครือข่ายรวมถึงการขยายธุรกิจเข้าไปในตลาดจัดจำหน่ายกล้องดิจิตอล และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง