ประเด็นการเติบโตครั้งใหม่ของหุ้น LEO ที่คุณควรรู้

1.โครงการใหม่ที่คาดว่าจะทำให้บริษัทเติบโต

ล่าสุดบริษัทเซ็นสัญญาร่วมมือทางธุรกิจและเป็นตัวแทนในประเทศไทยของ China Post Yunnan ภายใต้ China Post Group ในการพัฒนาธุรกิจการขนส่งสินค้าพัสดุและไปรษณีย์ภัณฑ์

2.China Post Group Peking เป็นใคร

เป็นรัฐวิสาหกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการบริหารจดการสินค้าไปรษณีย์และพัสดุทางอากาศ โดยเน้นค้าE-commerce

3.LEO ทำหน้าที่อะไรบ้างในดิวนี้

โดยทาง LEO จะทาการบริหารจัดการตั้งแต่คลังสินค้าประเทศจีน
และส่งถึงมือลูกค้า (Last miledelivery) และคาดวาจะเริ่มรับรู้รายได้ ใน3Q64 และรับรู้รายได้เต็มในปี 2565

4.คาดการณ์รายได้ LEO ( กรณีศึกษาเท่านั้น )

จากการให้บริการขนส่งสินค้า E-commerce จากจีน กำหนดสมมติฐาน
ในปี2564 – 65 เท่ากับ 12 เที่ยวบิน/เดือน ( ปริมาณการขนส่ง 30 ตัน ต่อ เที่ยวบิน =4000 ตันต่อปี ) ตามที่บริษัทให้ข่าวไว้ สถิติการขนส่งของบริษัทในอดีตทำได้ 5,000 ตันต่อปี (ในช่วงปีปกติที่ไม่มี covid ) หรือ 416 ตันต่อเดือน ตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นเยอะมาก