ในยุคที่เกิด Data มหาศาล ที่เรียกว่า Data is The New Oil ในอดีตเรายังไม่สามารถนำ data เหล่านี้มาใช้ประโยชน์ได้ เนื่องด้วยคาวมรู้หรือ เทคโนโลยี ยังไม่ถึง

ความสามารถในการจัดการกับ Data และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ จึงต้องใช้ Solution ต่าง ๆ เข้ามาช่วยในแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่การเก็บข้อมูล ไปจนถึงการนำไปแสดงผลเป็นกราฟที่ตีความ แปรความ ให้กำเนิดความรู้ใหม่ หรือการนำข้อมูลไปให้ AI ใช้งาน

Snow กำลังมาช่วยจัดการแก้ปัญหาในจุดนี้ครับ

เรามารู้จักกันครับว่า Snow เขาทำธุรกิจอะไร solution หลักๆมี 3 อย่างคือ

  1. จัดการฐานข้อมูลให้เป็นระบบระเบียบ ง่ายและสะดวกต่อการเอาไปใช้
  2. นำข้อมูลไปแสดงผล มี monitor ดูข้อมูล และประเมินผล
  3. นำข้อมูลไปให้ model AI ช่วยตัดสินใจ

Snow ยังเป็นบริษัทที่อนาคตสดใส โดยตามข้อมูลของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) ระบุว่า ปัจจุบัน Snowflake ดูแลระบบ Cloud ให้บริษัทกว่า 3,100 แห่งในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 2 เท่าจากปีที่แล้ว

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

การเติบโตในอนาคต ข้อมูลจาก Statista คาดการณ์ว่าตลาด Big data เติบโตต่อเนื่อง จาก 2020 56 billion เป็น 103 billion ในปี 2027