หลังจากในยุค Covid 19 แพร่ระบาด พฤติกรรมคนเราเปลี่ยนไป เทคโนโลยีมีส่วนสำคัญมากขึ้นหลายเท่าตัว ล่าสุด Goldman Sachs ใช้เพื่อประชุมทางไกล และ เยี่ยมชมโรงงานเสมือนจริง