กินอะไร กินอะไร กินอะไร ไปกิน MKฟื้นได้ดีสำหรับ MK รายได้กลับมาฟื้นตัว QoQ หลังร้านค้าเริ่มกลับมาเปิดอีกครั้งแต่ยังลดลงจากปีก่อนผลกระทบจาก COVID-19 โดย ยอดขายเฉลี่ยต่อสาขา (SSSG) ยังติดลบต่อเนื่องทุกภาคส่วน MK -14% YoY, Yayoi -18% YoY และ แหลมเจริญ -39% YoYอัตรากำไรขั้นต้นฟื้นตัวจาก การกลับมาเปิดสาขาทำให้เกิดการประหยัดต่อขนาด และลดการทำ Delivery Promotion ลงค่าใช้จ่ายกลับมาปรับขึ้น Q-Q หลังกลับมาเปิดสาขา, ส่วนลดค่าเช่าลดลงจนเกือบใกล้เคียงปกติ และปรับเพิ่มเงินเดือนพนักงานกลับมาเท่ากับช่วงก่อน COVIDหนี้สินที่เห็นเป็นหนี้ที่เกิดจากค่าเช่าไม่ได้เป็นหนี้ที่มีดอกเบี้ย อยู่ได้สบายๆ รวมแล้วน่าจะรอด สู้ต่อไป M